شیر کنترل بخاری AZ199-B

بدون دیدگاه
شیر کنترل AZ199-B تولیدی شرکت آذر کنترل، مناسب جهت استفاده در انواع بخاری، مخصوصا بخاری های بدون دودکش طراحی شده است. تولید شده مطابق با استاندارد ملی شماره ۴۵۱۲ و…
Read More

شیر بخاری ترموستاتیک AZ199-Ts

بدون دیدگاه
شیر کنترل AZ199-Ts با عملکرد ترموستاتیک تولیدی شرکت آذر کنترل، مناسب جهت استفاده در انواع بخاری، آبگرمکن مخزنی، دیگ بخار، وسایل خوراک پزی و کلیه وسایل گاز سوز که نیاز به دمای کنترل…
Read More

اکسی پیلوت AZOP

بدون دیدگاه
اکسی پیلوت AZOP تولیدی شرکت آذر کنترل، مناسب جهت استفاده برای محافظت از شعله انواع بخاری گازسوز طراحی شده است.
Read More

ترموکوپل AZT

بدون دیدگاه
ترموکوپل AZT تولیدی شرکت آذر کنترل، مناسب جهت استفاده برای محافظت از شعله کلیه لوازم گازسوز طراحی شده است.
Read More

گاورنر(Regulators) بخاری AZG3

بدون دیدگاه
گاورنر AZG3 تولیدی شرکت آذر کنترل، مناسب جهت استفاده برای تنظیم فشار برای بخاری های گازسوز طراحی شده است. تولید شده مطابق با استاندارد ملی شماره ۴۵۱۲ و استاندارد بین المللی EN126 مشخصات فنی…
Read More

شیر کنترل بخاری AZ199

بدون دیدگاه
شیر کنترل AZ199 تولیدی شرکت آذر کنترل، مناسب جهت استفاده در انواع بخاریطراحی شده است. تولید شده مطابق با استاندارد ملی شماره ۴۵۱۲ و استاندارد بین المللی EN126 ویژگی های شیر کنترل AZ199 دستگیره…
Read More

شیر کنترل بخاری ترموستاتیک AZ199-T

بدون دیدگاه
شیر کنترل AZ199-T با عملکرد ترموستاتیک تولیدی شرکت آذر کنترل، مناسب جهت استفاده در انواع بخاری، آبگرمکن مخزنی، دیگ بخار، وسایل خوراک پزی و کلیه وسایل گاز سوز که نیاز به دمای کنترل…
Read More

شیر کنترل بخاری AZ199-C

بدون دیدگاه
شیر کنترل AZ199-C تولیدی شرکت آذر کنترل، مناسب جهت استفاده در انواع بخاری طراحی شده است. تولید شده مطابق با استاندارد ملی شماره ۴۵۱۲ و استاندارد بین المللی EN126 ویژگی…
Read More
فهرست