گاورنر(Regulators) بخاری AZG3

گاورنر AZG3 تولیدی شرکت آذر کنترل، مناسب جهت استفاده برای تنظیم فشار برای بخاری های گازسوز طراحی شده است.

تولید شده مطابق با استاندارد ملی شماره ۴۵۱۲ و استاندارد بین المللی EN126

مشخصات فنی

۸۰-۰۰C دامنه دمای کارکرد شیر کنترل
گاز طبیعی (گاز مایع در صورت سفارش) کاربرد در انواع گاز
  ۱۰۰mbar حداکثرفشارورودی گاز
 ۳۰-۲.۵mbar  دامنه فشارخروجی گاز
  ۶۲۰lit/hr دبی گاز مصرفی دراختلاف فشار حداکثر ۲.۵ میلی بار (گاز طبیعی)
Rp 3/ 8 اتصالات ورودی و خروجی
ترموکوپل AZT
شیر کنترل بخاری AZ199
فهرست