گاورنر(Regulators) ظرفیت بالا AZG5

گاورنر AZG5 تولیدی شرکت آذر کنترل، مناسب جهت استفاده برای تنظیم فشار برای دبی های بالای گاز طراحی شده است.

تولید شده مطابق با استاندارد ملی شماره ۴۵۱۲ و استاندارد بین المللی EN126

مشخصات فنی

Governor grade B, group2 طبقه بندی
۸۰-۰۰C دامنه دمای کارکرد شیر کنترل
گاز طبیعی (گاز مایع در صورت سفارش) کاربرد در انواع گاز
  ۱۰۰mbar حداکثرفشارورودی گاز
 ۳۰mbar  حداکثرفشارخروجی گاز
  ۱.۵m3/hr دبی گاز مصرفی دراختلاف فشار حداکثر ۲.۵ میلی بار (هوا)
بدون محدودیت وضعیت نصب
شیر کنترل آبگرمکن AZ3
شیر بخاری ترموستاتیک AZ199-Ts
فهرست